Retouneren van een product

Als consument heeft u bij bestellingen via onze website in beginsel een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen deze periode kunt u de koop annuleren zonder dat u ons hiervoor een reden hoeft te geven. U moet de koopovereenkomst dan wel formeel ontbinden. Daarvoor kunt u dit formulier gebruiken. Vult u a.u.b. hieronder uw gegevens en de gegevens van uw bestelling zo volledig mogelijk in. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het verwerken en afwikkelen van de ontbinding. Zie onze algemene voorwaarden voor eventuele uitzonderingen, de voorwaarden bij retournering van de bestelling, de wijze van terugbetaling van de van u ontvangen bedragen e.d.

Garantie voorwaarden

Voor een uitgebreide toelichting over onze garantie voorwaarden verwijzen we u graag naar onze Algemene voorwaarden.

 • Wij voeren de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in onze
  branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u
  overeenkomen.
 • Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het
  (op)geleverde.
 • Tenzij wij anders met u overeenkomen of anders vermelden:
  a. geldt voor steps een garantieperiode van 12 maanden of 2000 gereden kilometers vanaf de datum
  van levering – al naar gelang hetgeen als eerste aan de orde is;
  b. gelden al onze garanties op basis van Carry-in. Dit betekent dat u de geleverde zaak zelf bij ons
  moet afgeven of aan ons moet verzenden als u een beroep doet op de garantie. U bent zelf
  verantwoordelijk voor het transport/verzenden en de hiermee gemoeide kosten komen voor uw
  rekening;
  c. kunt u alleen een beroep doen op een toepasselijke garantie bij het vertonen van de bij de zaak
  behorende factuur;
  d. verlenen wij onze garantie alleen aan u en is de garantie niet overdraagbaar aan derden als u de
  aan u geleverde zaak verkoopt aan derden;
  e. geldt bij steps geen garantie bij waterschade, en ongevallen;
  f. geldt bij steps geen garantie op banden, binnenbanden en remmen. Dit is slechts anders als het
  duidelijk een fabricagefout in het product betreft (ter onzer beoordeling);
  g. geldt bij steps geen garantie op de opladers. Wij controleren de oplader vooraf op de juiste werking,
  maar opladers zijn erg gevoelig voor valschade en gaan snel stuk bij onzorgvuldig gebruik. Om die
  reden kunnen wij hierop geen garantie verlenen;
  h. geldt geen garantie bij noodreparaties of bij gebruikte (tweedehands) onderdelen/materialen, zoals
  occasions, ruilonderdelen e.d.;
  i. vervalt bij steps iedere garantie als u – zonder onze toestemming – zelf onderdelen heeft vervangen, gerepareerd
  of het deck of onderdelen van de step heeft geopend;
  j. vervalt bij steps iedere garantie als u de step niet goed onderhoudt (bijvoorbeeld met een lege accu
  opbergt). Zie hiervoor de instructies die u bij de factuur ontvangt;
  k. vervalt ieder garantie op de motor, controller en accu van een step als u de snelheidsbegrenzer van
  de step verwijdert of op uw verzoek door ons laat verwijderen. Na het verwijderen van de snelheidsbegrenzer kan de step snelheden halen die
  kunnen zorgen voor overbelasting van de step met schade als gevolg.
 • Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde onderdelen/materialen baseren wij ons op informatie
  van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor deze
  onderdelen/materialen of voor de geleverde zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde
  wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 • Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of op een andere wijze dan de
  gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk
  aan u bevestigen.
 • U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken/werkzaamheden overeengekomen
  prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
 • Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 • Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel
  of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de
  overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van of korting op de overeengekomen
  prijs/vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het
  aansprakelijkheidsartikel.
 • Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de
  zaken of het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in
  redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst – door een
  aan ons gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of een korting op de overeengekomen
  prijs/vergoeding vragen.

Alwin van Zerosteps.nl

Online

0